Vuosikokous 2018

Suomen lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian, -psykologian ja vastaavien alojen yhdistys EFCAP ry:n sääntömääräinen varsinainen vuosikokous pidetään torstaina 29.11.2018 klo 16.35 alkaen Tampere –talon Sopraano –salissa osoitteessa Yliopistonkatu 55, Tampere.

Esityslista:

Työjärjestyksen hyväksyminen, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Puheenjohtajan valinta.
Sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta.
Esitetään tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja toimintakertomus vuodelta 2017.
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vuodelta 2017 tilivelvollisille.
Valitaan hallituksen erovuoroisten jäsenten ja varajäsenten tilalle uudet jäsenet sekä valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi.
Valitaan rahastonhoitaja, tilintarkastajat ja varatilintarkastajat.
Esitetään seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma.
Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma.
Päätetään yhdistyksen jäsenmaksun suuruudesta
Muut mahdolliset asiat.
Kokouksen päättäminen.

Tampereella 1.10.2018

Yhdistyksen hallituksen puolesta

Tiina Röning
sihteeri