Sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin kehityksen haasteet alaikäisten terveyspalveluissa

22.-23.11.2012

Järjestäjä: EFCAP ry

Paikka: Tampere-talo, Sonaatti 2

Kohderyhmä: työssään nuorten sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin haasteita kohtaavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset

Erikoislääkärikoulutuspisteet: anotaan

Torstai 22.11.2012

puheenjohtaja Riittakerttu Kaltiala-Heino

9.00–10.00 Rekisteröityminen ja tulokahvit

10.00–10.15 Päivien avaus, käytännön info. EFCAPin pj. Riittakerttu Kaltiala-Heino

10.15-11.00 Seksuaalisuuden kehityshaasteita nuoruusiässä. Tutkimusprofessori Osmo Kontula, Väestöliitto

11.00-11.45 Seksuaalikäyttäytyminen ja mielenterveys nuoruusiässä. professori Riittakerttu Kaltiala-Heino, TAYS nuorisopsykiatrian vastuualue

11.45-12.30 Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten erityiset mielenterveystarpeet. El Maria Sumia, TAYS nuorisopsykiatrian vastuualue

lounas

13.30-14.30 Gender identity disorder in children and adolescents: General aspects. Peggy Cohen-Kettenis, VUMC, Amsterdam, the Netherlands

14.30 – 15.15 Mitä Suomen laki on säätänyt seksuaalisen käyttäytymisen ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen tiimoilta Suomessa ennen ja nyt. Asianajaja Anne Harsia, Asianajotoimista Harsia ja Tarvainen, Tampere

15.15-16.00 Lapsen oikeuksien näkökulma sukupuoli- ja seksuaaliasioihin. Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula

16.00-16.30 keskustelu

 

Perjantai 23.11.2012

puheenjohtaja Anne Harsia

8.30- 9.15 Sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin kehitys nuoruusiässä psykodynaamisesta näkökulmasta. Professori Eila Laukkanen, KYS

9.15-10.00 Sukupuolen vaihtelevat vaiheet länsimaissa viime vuosisatojen ja –kymmenien aikana. LT, erikoislääkäri Veronika Pimenoff, HUS

kahvi

10.30-11.15 Pitääkö lapsi kasvattaa sukupuoleen? Hanna Vilkka, yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden yksikkö

11.15-12.00 Erilaisia vai monenlaisia nuoria? Nuorten sukupuoli- ja seksuaali-identiteetti tänään. Tuula Juvonen, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

lounas

13.00 – 14.00 Diagnosis and treatment of gender identity disorders in children and adolescents. Peggy Cohen-Kettenis, VUMC, Amsterdam, the Netherlands

14.00- 14.30 Sukupuolen uudelleen määrittelyn prosessi Suomessa. dosentti, el Aino Mattila, TAYS ja TaY

14.30- 15.00 Nuorten sukupuoli-identiteetin tutkimuksen erityispiirteet. professori Riittakerttu Kaltiala-Heino, TaY ja TAYS

15.00-15.15 Päätös